Intenzivni kurs nemačkog jezika

Prijavite se danas i uštedite 6000 dinara!

Ubrzani kurs nemačkog jezika

Intenzivni kurs nemačkog jezika odvija se u ubrzanom tempu i fokusiran je na sve četiri veštine korišćenja jezika: čitanje, pisanje, slušanje i govor, sa posebnim akcentom na podsticanje samopouzdanja tokom usmenog sporazumevanja.

Za ovakav, ubrzani kurs nemačkog, predviđene su grupe sa malim brojem polaznika, što omogućava uspešno odvijanje komunikacije i diskutovanje na aktuelne teme, bliske interesovanjima polaznika, uz korišćenje video i audio materijala.

Intenzivni kurs nemačkog jezika predviđen je za sve nivoe. Na početnom nivou baziran je kao ubrzani pregled osnovnih gramatičkih pravila nemačkog jezika. Na srednjim i višim nivoima nastavu karakteriše poseban pristup pojedinačnim potrebama polaznika, sa ciljem otklanjanja nedoumica, utrvrđivanja i unapređivanja već postojećeg stanja.

Nastava se odvija u grupama sa malim brojem polaznka, u interaktivnoj atmosferi, u kojima profesor podstiče diskusije na određene teme koje su aktuelne, zanimljive i prilagođene polaznicima, što omogućava efikasnije učenje nemačkog jezika.

Za vas smo pripremili i nekoliko interesantnih primera zbog kojih je važno naučiti nemački jezik.

Kurs se održava u školi stranih jezika Đuro Salaj koja se nalazi u samom centru grada, u Nemanjinoj ulici br. 28.

Predviđeno trajanje kursa je 6 do 8 nedelja u zavisnosti od nivoa, a časovi se održavaju radnim danima popodne.

Svi polaznici koji izvrše prijavu preko ovog sajta godine ostvaruju popust od 30% odnosno uštedu u iznosu od 6000 dinara.

Kao dodatnu pogodnost, želeli bismo da istaknemo da intenzivni kurs nemačkog jezika možete platiti na 2 mesečne rate.

Iskoristite našu specijalnu ponudu. Rezervišite svoje mesto na vreme. Broj mesta je ograničen!

Naši kursevi su u procesu akreditacije i trenutno su akreditovani nivo A1 (po rešenju Agencije za kvalifikacije broj 610-04-98/2021/3 dobijenom 23.5.2022.) i nivo A2 (po rešenju Agencije za kvalifikacije broj 610-04-95/2021/3 dobijenom 15.3.2022.). Završavanjem tih nivoa kod nas dobijate zvaničnu potvrdu o savladanom programu obuke za nemački jezik za stečene kompetecije na nivou A1 ili A2.