Kurs nemačkog za početnike – Nivo A1/1

Ukoliko niste do sada učili nemački jezik ili ste ga davno učili u školi, ali ste mnogo toga zaboravili, ovo je kurs koji vam je potreban.

Tu počinjemo od samog početka, učimo da čitamo i pravilno izgovaramo sve glasove, upoznajemo se sa temama iz običnog života, savladavamo osnove gramatike. Što je najvažnije, od prvih časova insistiramo na govoru, tako da ćete već nakon završenih nivoa A1.1 I A1.2 moći da se snađete u osnovnim razgovornim situacijama. Nama je važno da vase znanje ne bude pasivno, već da sve što naučite možete da primenite kada govorite, tako da na ovom nivou gradimo stabilnu osnovu na kojoj ćete nadograditi svoje znanje.

Da rezimiramo, kurs nemačkog za početnike će vam omogućiti:

  • da se temeljno upoznate sa osnovama nemačkog jezika, što će vam omogućiti brđi napredak na kasnijim nivoima
  • da razvijete sposobnosti u oblasti razumevanja, čitanja, pisanja, kao i izgovora
  • savladavanje gramatike po specijalnim metodama, sa akcentom na primeni, čto će vam omogućiti da govorite tečno i pravilno
  • usvajanje vokabulara i ustaljenih fraza potrebnih za nesmetanu komunikaciju
  • rad na konverzaciji kroz rad u paru ili u grupi

To što od početka insistiramo na komunikaciji doprineće da steknete samopouzdanje kada govorite, a naši profesori uvek su tu da vam budu podrška, ukažu vam na greške i pruže savete za rad kod kuće.

Važno je de napomenemo da imamo klasične i intenzivne kuseve. Klasični podrazumevaju dva časa od 90 minuta nedeljno, dok intenzivni obuhvataju tri časa od 90 minuta. Takođe možete birati između nastave u prostorijama naše škole ili onlajn. To znači da su naši kursevi potpuno usklađeni sa vašim potrebama i tempom.

 

One thought on “Kurs nemačkog za početnike – Nivo A1/1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *