Nemački za zdravstvene radnike

nemacki-za-zdravstvene-radnike

Slobodno možemo reći da je nemački jezik, pored engleskog, postao jedan od najtraženijih stranih jezika današnjice. Pojavu tog fenomena uslovljava najpre potreba zaposlenja, ali i sve veća saradnja sa firmama i kompanijama nemačkog govornog područja.

Poznato je da se zbog deficita zdravstvenih radnika koji je zastupljen u Nemačkoj, naše medicinsko osoblje nailazi na otvorena vrata nemačkih zdravstvenih ustanova, koje im nude vrlo dobre uslove zaposlenja i rada. Veliku prednost u tome nosi i činjenica da su diplome naših fakulteta i univerziteta priznate širom nemačkog govornog područja.

Kao preduslov zaposlenja van granice naše zemlje jeste, naravno, poznavanje jezika i mogućnost komunikacije i funkcionisanja. Savladavanje nemačkog jezika nije ni laka ni jednostavna stavka, ali stoji kao prepreka pri dobijanju radnog mesta. Zato je kurs „nemački za zdravstvene radnike“ namenjen svima onima koji se prvi put susreću sa ovim jezikom, kao i onima koji su jezik već učili ali imaju potrebu da se detaljnije tome posvete.

Nastavu koju ovim kursom predviđamo prilagođena je vašim potrebama korišćenja jezika u struci, tako da su udžbenici, kao i vokabular koji ćemo nastojati da proširujemo iz časa u čas, usmereni na oblast medicinskih nauka. Trajanje kursa, odnosno vreme koje mislimo da je potrebno uložiti prilikom savladavanja jezika, organizovali smo u skladu sa činjenicom da je za zapošljavanje medicinskih sestara potreban savladan A2 – B1 nivo, dok je za zapošljavanje lekara neophodan B1 – B2 nivo!

Program ovog kursa osmišljen je tako da Vas što pre uvede u osnove ovog jezika i omogući Vam da sa što manje muke probijete barijeru savladavanja novog jezika.

Kako su za građenje i ostvarivanje planova najvažniji temelji, tako je i kurs „nemački za zdravstvene radnike“ osmišljen da Vam pruži sigurnu potporu u daljoj uspešnoj komunikaciji na nemačkom jeziku, svakodnevnoj i poslovnoj.

Program ovog kursa osmišljen je tako da Vam omogući:

  • sticanje sposobnosti u oblasti pisanja, čitanja i razumevanja nemačkog jezika
  • usvajanje gramatičkij jedinica koje će omogućiti pravilnu upotrebu jezika u komunikaciji i izgovoru
  • usvajanje vokabulara, osnovnih reči i fraza, kao i način njihove upotrebe u rečenici
  • razvoj konverzacijskih sposobnosti, korišćenje jezika u svakodnevnom razgovoru, što daje prednost grupnoj nastavi

Nastava se odvija u školi stranih jezika “Djuro Salaj” u Nemanjinoj 28, pretežno u popodnevnim časovima, dva puta nedeljno (2×90 minuta). Odvija se u malim grupama i interaktivnog je karatkera uz korišćenje audio i video materijala. Datum početka nastave u januaru je 15.01.2018 godine.

Kao dodatnu povoljnost želeli bi da istaknemo popust od 30% koji je zagarantovan svim polaznicima koji izvrše prijavu putem našeg sajta kao i mogućnost plaćanja kursa na pet mesečnih rata.