Nemački za medicinare

Nemački za lekare i medicinske sestre

Slobodno možemo reći da je nemački jezik, pored engleskog, postao jedan od najtraženijih stranih jezika današnjice, stoga je ”nemački za medicinare” postao jedan od najaktuelnijih kurseva poslednjih godina u Srbiji. Pojavu tog fenomena uslovljava, najpre, potreba zaposlenja, ali i sve veća saradnja sa firmama i kompanijama nemačkog govornog područja.

Poznato je da se zbog deficita zdravstvenih radnika u Nemačkoj, naše medicinsko osoblje nailazi na otvorena vrata nemačkih zdravstvenih ustanova, koje nude vrlo dobre uslove zaposlenja i rada, stoga su posebno traženi nemački za medicinske sestre i nemački za lekare.  Veliku prednost u tome nosi i činjenica da su diplome naših fakulteta i univerziteta priznate širom nemačkog govornog područja.

Glavni preduslov zaposlenja van granica naše zemlje jeste, naravno, poznavanje jezika i mogućnost komunikacije. Savladavanje nemačkog jezika nije ni laka ni jednostavna stavka, ali stoji kao prepreka pri dobijanju radnog mesta. Zato je kurs „nemački za medicinare“ namenjen svima onima koji se prvi put susreću sa ovim jezikom, kao i onima koji su ga već učili, ali imaju potrebu da se detaljnije tome posvete. Neophodni nivoi su:

A2 – B1: nemački za medicinske sestre i

B1 – B2: nemački za lekare.

Nastavu koju ovim kursom predviđamo, prilagođena je vašim potrebama korišćenja jezika u struci, tako da su udžbenici, kao i vokabular koji ćemo nastojati da proširujemo iz časa u čas, usmereni na oblast medicinskih nauka. Trajanje kursa, odnosno vreme koje mislimo da je potrebno uložiti prilikom savladavanja jezika, organizovali smo u skladu sa činjenicom da je za zapošljavanje medicinskih sestara potreban savladan A2 – B1 nivo, dok je za zapošljavanje lekara neophodan B1 – B2 nivo!

Program ovog kursa osmišljen je tako da Vas što pre uvede u osnove ovog jezika i omogući Vam da sa što manje muke probijete barijeru savladavanja novog jezika.

Program kursa ”Nemački za medicinare” osmišljen je tako da Vam omogući:

  • sticanje sposobnosti u oblasti pisanja, čitanja i razumevanja nemačkog jezika
  • usvajanje gramatičkij jedinica koje će omogućiti pravilnu upotrebu jezika u komunikaciji i izgovoru
  • usvajanje vokabulara, osnovnih reči i fraza, kao i način njihove upotrebe u rečenici
  • razvoj konverzacijskih sposobnosti, korišćenje jezika u svakodnevnom razgovoru, što daje prednost grupnoj nastavi

Za vas smo pripremili i nekoliko interesantnih primera zbog kojih je važno naučiti nemački jezik.

Nastava se odvija u školi stranih jezika “Djuro Salaj” u Nemanjinoj 28, pretežno u popodnevnim časovima, dva puta nedeljno (2×90 minuta). Odvija se u malim grupama i interaktivnog je karatkera uz korišćenje audio i video materijala.

Kao dodatnu povoljnost želeli bismo da istaknemo popust od 30% koji je zagarantovan svim polaznicima koji izvrše prijavu putem našeg sajta kao i mogućnost plaćanja kursa na pet mesečnih rata.